Sök på hela webbplatsen

P- Fibrinogen

Indikation

Blödningsutredning, misstanke om disseminerad intravasal koagulation (DIC) eller vid arteriell trombosutredning.

Analysmetod

Koagelbildning, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremiss Laboratorieremiss 1.

Provtagning

Citratrör, se bild och hantering.

Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

Provtagning från inneliggande kanyl skall i största möjliga mån undvikas (se Blodprovtagning).

Ange provtagningstid och eventuell behandling. 

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.
Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000 x g. Plasma överförs till ett  avhällningsrör. Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. 
Avhälld plasma är hållbar 8 timmar från provtagningstillfället i rumstemperatur.
Vid längre tids förvaring fryses plasma i -20° C och skickas fryst. Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 x g.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat

Referensintervall

2,0 - 4,0 g/L

Tolkning av svar

Förhöjd nivå av fibrinogen ses vid infektioner, nefrotiskt syndrom, graviditet och postoperativt.  

Förvärvad fibrinogen brist ses vid stor blodförlust, DIC, och vid nedsatt leverfunktion.    

Ärftlig fibrinogenbrist kan ge upphov till blödningsbenägenhet, men är mycket ovanlig.  

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng