Sök på hela webbplatsen

P- Fosfat

Indikation

Utredning av kalciumomsättningsrubbning som vid misstanke på paratyroideasjukdom, D-vitaminbrist, malabsorption samt vid njursjukdomar. Vid långvarig parenteral nutrition och vid oklara trötthets- och kramptillstånd.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 3 dagar i rumstemperatur eller 7dagar i kyla.  

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P- Fosfat ≥ 18 år  K 0,80 1,5 mmol/L
  18 - 50 år M 0,70 1,6  
  > 50 år M 0,75 1,4  
  Barn:        
  0 - 14 dagar KM 1,5 3,0  
  15 dagar - 6 månader KM 1,6 2,7  
  6 - 12 månader KM 1,6 2,1  
  1 - 7 år KM 1,3 2,0  
  8 - 12 år KM 1,1 1,8  
  13 - 17 år KM 0,9 1,6  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Förhöjda värden ses vid njurinsufficiens, hypoparatyreoidism, acidos, långvarig immobilisering, lymfom, leukemi och vid aktiv akromegali.

Sänkta värden ses vid tubulära defekter, hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, malabsorption, kronisk alkoholism, alkalos, sepsis, efter insulin- och glukostillförsel, vid långvarig parenteral nutrition samt vid hypofosfatemisk rakit.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng