Sök på hela webbplatsen

Glatt muskulatur-antikroppar (SMA), serologi

Indikation

Huvuddelen av patienter med autoimmun kronisk aktiv hepatit typ 1 har (högtitriga) antikroppar mot glatt muskulatur.

Kan även förekomma hos patienter med primär biliär cirrhos.

Svagt positiva resultat ses ibland vid akut hepatit och mononukleos. 

Vid kvarstående misstanke om autoimmun hepatit där patienten visar SMA negativ med IF rekommenderas analys av a-SLA (blot-teknik) som skickas och analyseras av ett externt laboratorium.

 

Vid misstanke om autoimmun hepatit typ 2 rekommenderas LKM-1 serologi.

Analysmetod

Indirekt immunoflourescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Minimimängd 1 mL helblod.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 10 dagar

Tolkning av svar

Starkt positiv SMA ger 2 poäng och positivt eller svagt positivt SMA ger 1 poäng enligt SGF:s nationella riktlinjer för autoimmun hepatit (AIH). 

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng