Sök på hela webbplatsen

P- GT, gamma (gamma-glutamyltransferas)

Indikation

Misstanke om lever- eller gallvägssjukdomar.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Avskild plasma är hållbart 7 dygn i kyla eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P-GT  18 - 40 år K 0,15 0,75    µkat/L
  > 40 år K 0,15   1,2  
  18 - 40 år M 0,15   1,3  
  > 40 år M 0,20 1,9  
   Barn:        
  0 dagar- 2 mån KM 0,39 3,50  
  2 mån - 17 år KM 0,11 0,60  

 K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Enzymaktiviteten i plasma härstammar huvudsakligen från levern.

Isolerat förhöjda GT-värden har låg sjukdomsspecificitet. GT-nivåerna ska bedömas i samband med andra leverparametrar och anamnesen (läkemedel? alkohol?)

Förhöjda GT-nivåer ses bl a vid obstruktion av gallvägar, vid levermetastaser och primär levercancer, akut pankreatit och pankreascancer.

Måttlig förhöjd GT ses i samband med infektiös hepatit och leversteatos, vid diabetes, övervikt, hög alkoholkonsumtion och vid behandling med vissa läkemedel.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng