Sök på hela webbplatsen

P- Glukos

Indikation

Diagnos och uppföljning av diabetes mellitus.

Utredning av andra misstänkta endokrinologiska/metaboliska sjukdomar

samt vid oklara fall av medvetslöshet.

Analysmetod

Enzymatisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Fluorid-Citratrör, se bild och hantering.  
Blandas mycket noga direkt efter provtagning för att undvika hemolys!
Glykolysen hämmas omedelbart (ingen initialt sänkning av glukosnivåerna).

 

Förvaring/transport


Hållbar upp till 4 dagar ocentrifugerad i rumstemperatur.
Ingen centrifugering eller avhällning nödvändig vid transport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Fastevärde

Normalt: 4,2 - 6,0 mmol/L

Fastehyperglykemi: 6,1 - 6,9 mmol/L

Diabetes: ≥ 7,0 mmol/L

 

Barn:
0 - 2 dag: 2,6 - 3,3 mmol/L

2 dagar - 4 veckor: 2,8 - 4,4 mmol/L

4 veckor - 18 år: 3,3 - 5,6 mmol/L

Tolkning av svar

Hyperglykemi (höga nivåer) ses vid insulinbrist (typ I-diabetes) och vid insulinresistens (typ II-diabetes) och kan även orsakas av överskott av glukoshöjande hormoner t.ex. glukagon, adrenalin, kortisol och tillväxthormon.

Övergående hyperglykemi kan ses vid hjärtinfarkt, intracerebral tryckstegring, akut pankreatit, akuta massiva leverskador samt vid anoxi.

Hypoglykemi (låga nivåer) ses vid insulin-överdosering eller sulfonureidpreparat, vid insulinom (insulinproducerande tumörer), hypofys- och binjurebarkinsufficiens eller vid nedsatt glukosproduktion i levern.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng