Sök på hela webbplatsen

fS- Gastrin

Indikation

Misstanke på Zollinger-Ellison syndrom med svåra duodenalulcera, misstanke på atrofisk gastrit, allvarlig refluxesofagit (speciell i kombination med diarre) samt misstanke på multipel endokrin neoplasi (MEN typ 1).

Antacida, histaminblockare och protompumphämmare bör sättas ut innan provtagning.

Analysmetod

Kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Fasteprov.

Ta alltid ett eget rör på en egen remiss för fS-Gastrin pga specialhantering av provet (det går dock bra att ta fS-Pepsinogen och fS-Gastrin i samma rör på samma remiss)!

Serumrör med gel, se bild och hantering.

OBS! Serum avskiljes inom 1 timme efter provtagning och fryses inom 4 timmar vid -20o C.

Förvaring/transport

Serum avskiljes inom 1 timme efter provtagning och fryses inom 4 timmar vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs varannan vecka.

Referensintervall

< 55 pmol/L

Tolkning av svar

Gastrin produceras främst i antrum i magsäcken (samt i mindre utsträckning i duodenum) och stimulerar bl a sekretion av magsaft (saltsyra) i magsäcken samt verkar trofisk på ventrikelslemhinnan.

Vid atrofisk gastrit ses i de flesta fallen höga halter Gastrin i kombination med låga halter Pepsinogen.

Vid gastrinproducerande tumörer ses höga halter Gastrin plus Pepsinogen (mestadels i kombination med duodenalulcera).

Farmakoterapi som hämmar produktionen av saltsyra (H2-receptorantagonister) kan leda till hypergastrinemi.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-11-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng