Sök på hela webbplatsen

F- Hb (human), Hemoglobin i feces

Indikation

Påvisande av humant blod i feces som har sitt ursprung i nedre gastrointestinalkanalen (hemoglobin som inte är denaturerat).

Analysmetod

Immunologiskt test, specifikt för humant hemoglobin. 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Actim®, provtagningsrör för bestämning av humant hemoglobin (Hb) i feces.

Följ medföljande provtagningsinstruktion i kitet. 

 

Prov från flera avföringstillfällen rekommenderas. Alla provtagningar bör ske inom loppet av en vecka.


Inga dietrestriktioner, påverkas inte heller av järntillskott eller C-vitamin.

 

Undvik provtagning om patienten har någon känd blödningskälla som kan förorena provet, såsom blödande hemorrojder, pågående menstruation eller blod i urinen. Även läkemedel som kan orsaka blödning, till exempel NSAID-preparat bör undvikas under provtagningsperioden. Detta kan leda till uppföljningstester i onödan.

Förvaring/transport

Röret kan förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur.

Skicka/lämna röret snarast till laboratoriet för analys. Provet ska analyseras inom en vecka efter provtagningen. 

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Negativt resultat besvaras med: 0 arb. enh. Positivt resultat besvaras med 1 arb. enh.

Referensintervall

0 arb. enh

Tolkning av svar

Positivt resultat talar för blödning i nedre gastrointestinalkanalen.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng