Sök på hela webbplatsen

S- hCG vävnadsmarkör (koriongonadotropin)

Indikation

Tumörmarkör (tumör från testikel eller ovarium; trofoblasttumör / mola hydatidosa).    

 

Obs! Vid frågeställning graviditet beställ analysen S-hCG total, se laboratorieanvisning.

Analysmetod

Immunkemisk ECL

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1. 

 

Ange på remissen: Diagnos/frågeställning.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.                                                       

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.                                                                    

Vid posttransport (max 48 tim) skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka.

Referensintervall

Kvinnor ej gravida, under 50 år: < 5 IE/L 

Kvinnor ej gravida, fr.o.m. 50 år: < 8 IE/L

Män: < 3 IE/L

Tolkning av svar

Analysen bestämmer summan av humant koriongonadotropin (hCG) plus hCG β‑subenheten.

Denna analys är användbar vid detektion och kontroll av hCG‑producerande tumörceller av antingen äggstocks-, placenta- eller testikelursprung.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng