Sök på hela webbplatsen

S- IGF1 (Insulin-like growth factor)

Indikation

Diagnos och behandlingskontroll av akromegali och tillväxtrubbningar.     

Nutritionsstörningar.  

Analysmetod

Immunkemi, kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Centrifugerat prov hållbart 48 timmar i rumstemperatur eller i kyla.

Vid längre tids förvaring skall serum hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Se utlämnat svar, åldersberoende.

Tolkning av svar

Insulinliknande tillväxt faktor I (IGF-I) produceras huvudsakligen i levern och frisättningen stimuleras av tillväxthormon (GH) och av näringsintag.

Serumnivåerna är åldersberoende och hos barn korrelerade till skelettålder.

Förhöjda IGF-I värden ses vid tillstånd med ökad GH-insöndring, missbruk av tillväxthormon (dopning), under puberteten och andra halvan av graviditeten.

Låga nivåer förekommer vid GH-brist, GH-receptordefekt (Laron-dvärgväxt), anorexia nervosa, svår tarmsjukdom och hypotyreos.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-29

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-29

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng