Sök på hela webbplatsen

S- IgG-subklasser

Indikation

Misstänkt immundefekt,
i första hand hos individer med upprepade infektioner framför allt i luftvägar,
eller uppföljning av känd immunbrist.


IgG4-relaterat syndrom (fibrotiserande inflammation i olika organ).

Analysmetod

Partikelförstärkt nefelometri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, annan analys eller Laboratorieremiss Allmän .

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs 1 gång/vecka.

Referensintervall
 

IgG1 (g/L)

IgG2 (g/L)

IgG3 (g/L)

IgG4 (g/L)

≤1 år

1,5-7,9

0,3-1,4

0,09-0,9

<0,46

1 - 3 år

2,6-9,4

0,3-2,2

0,09-0,9

0,01-0,7

3 - 6 år

3,6-12

0,6-2,9

0,13-0,8

0,01-1,4

6 - 12 år

3,8-11

0,7-3,9

0,16-0,9

0,01-1,7

>12 år - ≤18 år

3,6-10

0,8-4,7

0,14-1

0,05-2

>18 år

4,0-10

1,7-7,9

0,11-0,8

0,03-2

Tolkning av svar

Immunglobulin G, IgG, föreligger i fyra subklasser (IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4) och vid IgG subklassdefekt har individen brist på en eller två av de fyra subklasserna.

Varje subklass har sin roll som antikroppar i immunförsvaret och verkar tillsammans med komplementsystemet och på så sätt ger subklassbrist ökad risk för infektioner.

Subklassbrist kan förekomma trots normal koncentration av total-IgG.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-09-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng