Sök på hela webbplatsen

P- Kalium

Indikation

Misstänkt eller konstaterad vätske-, syrabas- och jonbalansrubbning.

Analysmetod

Potentiometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Tas utan stas och muskelkontraktion.

Hemolyskänsligt.

Kapillära prover rekommenderas  inte.

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 24 timmar i kyla.

Centrifugerat prov och avhälld plasma till ett avhällningsrör är hållbart upp till 7 dagar i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

3,5 - 4,4 mmol/L   

Barn: Västra Götaland och Sörmland
<7 dgr: 3,7 - 5,9 mmol/L

Tolkning av svar

Höga nivåer ses vid acidos, cirkulationshock, binjurebarkinsufficiens, svår njurinsufficiens och ökat vävnadssönderfall (t ex massiv hemolys eller vävnadsskada). Hemolys i samband med provtagning, stas, muskelkontraktion bidrar till ökade värden. Kraftig trombocytos eller leukocytos kan leda till pseudohyperkalemi in vitro pga fragila celler läcker kalium.

Låga nivåer ses vid långvarig parenteral nutrition, metabolisk alkalos, långvariga kräknings- och diarretillstånd, långvarigt missbruk av laxermedel, Cushing syndrom, hyperaldosteronism, Bartters syndrom, renal tubulär acidos samt vid diuretikabehandling utan adekvat kaliumsubstitution.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng