Sök på hela webbplatsen

P- Klorid (Cl)

Indikation

Misstänkt eller konstaterad vätske-, syrabas- och jonbalansrubbning.

Analysmetod

Potentiometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Stockholm: Laboratorieremiss1,  Annan analys.

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Avskild plasma är hållbart 7 dygn i kyla eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

100 - 110 mmol/L

Tolkning av svar

Förhöjda nivåer ses vid metabolisk acidos samt vid hyperosmolalitet (uttorkning).

Sänkta nivåer ses vid förlust av saltsyra från magtarmkanalen, vid kraftig svettning, behandling med diuretika, tillstånd med ökad bikarbonathalt i plasma (metabolisk alkalos och kompenserad respiratorisk acidos), hormonella rubningar (Cushings syndrom), Bartters syndrom samt vid hypoosmolala tillstånd.

Differensen mellan nivåer av natrium och summan av klorid plus bikarbonat (Na+ – [Cl- + HCO-3]) utgör det sk anjongapet, vilket kan beräknas vid oklart metabolisk acidos (misstanke om t ex laktat acidos, metanolförgiftning, diabetiskt ketoacidos och uremi).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng