Sök på hela webbplatsen

S- Kobalaminer (vitamin B12)

Indikation

Misstanke om kobalaminbrist (vitamin B12 brist), som kan ge makrocytos/makrocytär anemi, infertilitet, neurologiska o/el psykiatriska symtom.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Analysmetoden kräver större mängd blodvolym, varför kapillär provtagning undanbedes (även venös provtagning i kapillärrör undanbedes).

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 72 timmar.

Vid postbefordran skickas det avhällda provet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

175 - 700 pmol/L

Tolkning av svar

S-kobalamin-resultat kring nedre referensgränsen kan innebära tolkningsproblematik då det kan förekomma värden under nedre referensgränsen utan att vitamin B12-brist föreligger liksom att det kan förekomma värden över nedre referensgränsen trots vitamin B12-brist.

Det är därför viktigt att kobalaminvärdet bedöms mot graden av klinisk misstanke om B12-brist och följande diagnostiska strategi kan tillämpas;
- Lågt värde och stark klinisk misstanke – talar för B12-brist
- Normalt värde och svag klinisk misstanke – talar emot B12-brist
- Vid alternativen låg värde i kombination med svag klinisk misstanke eller normalt värde i kombination med stark klinisk misstanke rekommenderas vidare utredning med analys av P/S-metylmalonat.

Förhöjda värden ses vanligast vid substitutionsbehandling. Förhöjda värden kan också förekomma vid myeloproliferativa tillstånd (som KML och primär polycytemi), vid leverskador och ibland vid njurinsufficiens, observera att vid dessa tillstånd kan brist förekomma trots förhöjda S-Kobalaminvärden.

Låga värden, oftast utan B12-brist, kan ses vid lågt antal granulocyter, leukopeni.

Av ovanstående framgår att värden < 250 pmol/L är att betrakta som en gråzon som kan indikera B12-brist och vidare utredning med analys av P/S-Metylmalonsyra kan vara värdefullt.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng