Sök på hela webbplatsen

P- Kreatinin

Indikation

”Screeningtest” för njurfunktionen, uppskattning av glomerulär filtrationshastiget (GFR), monitoring av patientens GFR.

Analysmetod

Enzymatisk kolorimetrisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat och/eller avhällt plasma hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P-Kreatinin  ≥ 18 år  K 45 90 µmol/L
   ≥ 18 år  M 60 105  
  Barn:        
  0 - 14 dagar KM 28 81  
  15 dagar - 6 mån KM 9 32  
  6 mån - 2 år KM 18 48  
  2 - 6 år KM 22 53  
  6 - 11 år K 31 70  
  6 - 11 år M 31 76  
  11 - 15 år K 36 70  
  11 - 15 år M 44 90  
  15 - 17 år K 49 86  
  15 - 17 år M 55 106  

 

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa och vätskebalans.

Förhöjda nivåer ses vid njurskador med minskad GFR, vid postrenala avflödeshinder, vid dehydrering, vid intag av kreatintillskott och efter intag av större mängder kött (framför allt kokt kött kan höja kreatininvärden i plasma med upp till 30% flera timmar efter måltiden).

Sänkta nivåer ses vid malnutrition, muskelatrofi, metyleringsdefekter (t.ex MTHFR polymorfier) samt under graviditeten.

Värden inom referensområdet utesluter inte en lätt till måttlig sänkt GFR.

Vid okompenserad levercirros kan kreatinin inte användas som GFR-markör.

Observera att fenindion interfererar med kreatinin analysen. Kreatinin samt eGFR beräknat utifrån kreatinin koncentrationen bör ej användas för patienter som behandlas med fenindion p.g.a. potentiellt falskt lågt kreatinin resultat och ett falskt högt eGFR värde.
Vid toxiska nivåer av paracetamol kan interferens från dess metabolit N-acetyl-p-bensokinonimin (NAPQI) orsaka falskt låga kreatininvärden.

 

Som komplement för uppskattning av GFR vid oklara fall kan Cystatin C bestämmas (Cystatin C påverkas inte av kön, muskelmassa eller kost).

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-04-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng