Sök på hela webbplatsen

S- Kortisol

Indikation

Misstänkt kortisolbrist / binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom).

Misstänkt hyperkortisolism (Cushings syndrom).

Analysmetod

Immunkemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Dygnsvariation, ange därför provtagningstid.

Vid beställning av S-Kortisol inom en funktionstest ska analysen S-Kortisol, test (SKORTF) beställas. Resultaten rapporteras utan referensintervall och utan patologimarkering av resultat och utan analyskommentar.

Serumrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 3 - 5 ggr /vecka.

Referensintervall

Morgonprov: 145 – 620 nmol/L

Eftermiddagsprov: 95 – 460 nmol/L

Dygnsvariation.

Ostressat morgonprov för S-Kortisol > 350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt.

Tolkning av svar

Ostressat morgonprov > 350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt.

Graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedels påverkan ska alltid beaktas vid tolkning av kortisol.

Kortisol visar uttalad dygnsvariation med höga nivåer på morgonen och lägst kring midnatt. Dygnsrytm kan påverkas av sömnmönster, ljusexposition och måltider.

Barn med etablerad dag-natt-rytm brukar ha ungefär samma serumnivåer som vuxna.

Kortisol produceras i binjurebarken och transporteras i blodet till > 97% proteinbundet till transkortin respektive albumin. Bara den fria delen är biologisk aktiv. Vid analys av kortisol i blod analyseras totalmängden kortisol (fri + proteinbundet). Tillstånd med höga transkortinkoncentrationer ger således höga total-kortisol-nivåer i blod (t ex vid hög östrogennivå såsom graviditet och intag av p-piller).
Höga nivåer, ibland med påverkad eller upphävd dygnsvariation, ses utöver vid Cushings syndrom vid uttalad stressituation, anorexia samt alkoholism.
Vid exogen tillförsel av glukokortikoider ses höga kortisolnivåer vid intag av substanser som korsreagerar med kortisol i analyssystemet (t.ex. prednisolon) och låga nivåer vid substanser utan korsreaktion (på grund av supprimerad endogen sekretion, t.ex. dexametason).

Vid misstanke om binjurebarksinsufficiens kan ACTH (Synacthen®)-stimulering övervägas. Kortisol >450 nmol/L efter Synacthen-test tolkas vanligen som normalt. 

Vid misstanke om överproduktion av kortisol kan dexametasonhämningstest övervägas. Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushings syndrom.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng