Sök på hela webbplatsen

S- Kromogranin A

Indikation

Kromogranin A produceras i neuroendokrina tumörer och representerar vanliga biomarkörer för tumörerna tillsammans med NSE.

Den används för klinisk bedömning vid uppföljning och monitorering av behandling av patienter med neuroendokrina tumörer, så som feokromocytom, carcinoid och neuroblastom samt även småcellig lungcancer. Mindre värde vid diagnos eftersom den har låg sensitivitet och specificitet.

Den produceras i neuroendokrina tumörer och representerar vanliga biomarkörer för tumörerna tillsammans med NSE.
Analysmetod

Immunofluorescens, TRACE-teknik (BRAHMS KRYPTOR)

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Protonpumpshämmare bör utsättas minst 2 veckor före provtagning.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras och transporteras i rumstemperatur eller i kyla (2 - 8o C) inom 48 timmar.

Vid längre tids förvaring skall serum hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång/vecka.

Referensintervall

≤ 2,0 nmol/L

 

(Omvandlingsfaktor: 1 ng/mL = 0,0204 nmol/L)

Tolkning av svar

Förhöjda koncentrationer kan ses vid neuroendokrina tumörer, så som feokromocytom, carcinoid och neuroblastom samt även småcellig lungcancer.

 

Felkällor:

- förhöjt kromogranin A kan även ses vid behandling med protonpumpshämmande läkemedel, atrofisk gastrit och vid nedsatt njurfunktion.

- hög hypercalcemi kan precipitera kromogranin A in vitro och ge en falskt lågt resultat.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng