Sök på hela webbplatsen

S-Lamotrigin

Indikation

Kontroll av behandlingseffekt vid epilepsi.

Prov bör tas efter uppnådd jämviktskoncentration och som dalvärde (strax innan nästa dostillfälle). På grund av risken att utveckla hudreaktioner rekommenderas att behandlingen inleds med låga doser. Vissa läkemedel (bl.a. antiepileptika) påverkar påtagligt lamotrigins halveringstid. Dosjustering under graviditet och efter förlossning är nödvändigt, vilket motiverar att baselinevärden säkras inför graviditet. Föreslaget terapeutiskt intervall vid monoterapi är 10–60 µmol/L, men variationen mellan olika individer är stor. Vid behandling för psykiatrisk indikation saknas etablerat terapeutiskt intervall. 

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 (Annan analys).

Provtagning

Prov tas före morgondos.

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Låt provet stå i 30-60 minuter innan centrifugering.

Centrifugerat och avpipetterat/avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Föreslaget terapeutiskt intervall är 10–60 µmol/L.

Tolkning av svar

Föreslaget terapeutiskt intervall vid monoterapi är 10–60 µmol/L, men variationen mellan olika individer är stor. Vid behandling för psykiatrisk indikation saknas etablerat terapeutiskt intervall. 

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng