Sök på hela webbplatsen

P- LDL-kolesterol

Indikation

Bedömning av kardiovaskulär risk och misstanke om rubbad lipoproteinomsättning.

Kunder kan beställa P-LDL-direkt (direkt bestämning av LDL enzymatisk) eller P-LDL-beräknat (med Friedewaldsformel).

LDL-direkt anses ge bättre reproducerbarhet och mer tillförlitlighet än LDL-beräknat. Således är LDL-direkt att föredra för de flesta patienter. I vissa fall då patienten bedöms mot en beslutsgräns som är framtagen med hjälp av LDL-beräknat är det dock lämpligt att beställa LDL-beräknat. 

Du som beställare måste välja själv vilken metod du vill använda genom att beställa rätt analyskod: PLDLD för P-LDL-direkt; PLDL för P-LDL-beräknat.

Att beställa båda LDL-beräknat och LDL-direkt rekommenderas inte. Det rekommenderas att genomgående använda samma metod för uppföljning av en patient. Smärre skillnader i resultat mellan LDL-beräknat och LDL-direkt kan förekomma pga olika analysmetoder som används plus högre mätosäkerhet pga kombination av flera analyser i beräkningen av LDL-beräknat.

Analysmetod

P-LDL-direkt: Enzymatisk, fotometri (Direkt bestämning av LDL).

P-LDL-beräknat: Beräkning med Friedewalds-Formel (Beräkningsalgoritm: P-LDL-kolesterol= P-kolesterol - P-HDL-kolesterol - 0,45 x P-triglycerider)

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov hållbart 7 dagar i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
 P-LDL-Kolesterol 18 - 30 år KM 1,2 4,3 mmol/L
  31 - 50 år KM 1,4 4,7  
  > 50 år KM 2,0 5,3  
  Barn:        
  0 - 90 dagar KM 0,4 2,5  
  91 dagar - 3 år KM 0,9 3,2  
  4 - 10 år KM 0,9 3,6  
  11 - 15 år KM 1,2 3,4  
  16 - 17 år KM 1,4 3,1  

 K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Huvuddelen av plasmakolesterol transporteras i LDL-fraktionen. Proteindelen av LDL utgörs av apolipoprotein B.

Förhöjda LDL nivåer ses vid primär hyperlipidemi (familjär hyperkolesterolemi, familjär dyslipoproteinemi) och sekundärt vid njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos. Önskvärd nivå av LDL bör relateras till övrig klinisk bild och framför allt till den totala kardiovaskulära risken.

Önskvärd nivå är <1,8 mmol/L vid mycket hög risk,< 2,5 mmol/L vid hög risk och < 3,0 mmol/L vid lägre allmän risk.

För bedömning av kardiovaskulär risk och behandling, se rekommendationer från Läkemedelsverket 2014:5.

LDL-beräknat kan inte kalkyleras vid P-Triglyceridvärden > 4 mmol/L.

Beräkningsalgoritm LDL-beräknat: P-LDL-kolesterol= P-kolesterol - P-HDL-kolesterol - 0,45 x P-triglycerider.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng