Sök på hela webbplatsen

P- Laktat (Stockholm och Sörmland)

Remiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland:  Laboratorieremiss Allmän  

Provtagning

Före provtagningen skall patienten vila minst 30 minuter och provet tas utan stas.

Na-fluorid/K-Oxalat-rör, se bild och hantering.

 

För Kullbergska sjukhuset, Katrineholm gäller: 

Lithium-heparin rör utan gel används, se bild och hantering, när akutsvar önskas. 

 Ange provtagningstid. 

Förvaring/transport

Provet lämnas omgående till labortoriet för analys.

Ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning.

Referensintervall

0,5 - 2,2 mmol/L

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng