Sök på hela webbplatsen

P- Lipas

Indikation

Utredning av sjukdom i exokrina pankreas såsom vid akut pankreatit och vid annan diagnostik av buksjukdom. 

Analysmetod

Enzymatisk metod, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss 

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart i 7 dagar i kyla eller i rumstemperatur. 

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.

Referensintervall

0,20 – 0,88 µkat/L

Tolkning av svar

Analysen är framför allt indicerad inom utredning av sjukdom i exokrina pankreas såsom vid akut pankreatit och vid annan diagnostik av buksjukdom. Den stiger också vid ocklusion av pankreasgången eller vid sfinkter Oddi (till exempel vid gallsten eller tumörsjukdom). Ökningen vid akut pankreatit kan vara mer uttalad än för pankreasamylas.

Största delen av lipaset i blodet består av pankreaslipas men även lipaser från andra delar av GI-kanalen såsom linguala, gastriska och leverlipas förekommer. Lipas spjälkar esterbindnngar i triglycerider och andra fetter. Pankreaslipas passerar det glomerulära filtret men reabsorberas i tubuli varför eventuell begränsning i njurfunktionen behöver vägas in.

Provet bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-03-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng