Sök på hela webbplatsen

P- Lupusantikoagulans

Indikation

Utredning av arteriell och venöstrombos, oförklarad förlängd APT-tid eller vid upprepade spontanaborter.

Analysmetod

Koagelbildning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid och eventuell behandling.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör, se bild och hantering.


Analys av P- Protein C (enz) och P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland: Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras provet omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma pipetteras till nytt plaströr. OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Centrifugera en gång till 15 min vid 2000xg för att erhålla en trombocytfri plasma. Plasman pipetteras till ett nytt avhällningsrör . OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm för att undvika tillblandning av trombocyter. Plasman i avhällningsrör fryses omedelbart vid -20°C och skickas fryst. 

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall

Se remissvar.

Tolkning av svar

Lupus antikoagulans förekommer vid SLE, reumatoid artrit, infektionssjukdomar eller utan bakomliggande sjukdom.

En ökad frekvens av spontanaborter och intrauterin fosterdöd har även noteras för patienter med lupus antikoagulans.

Falskt positiva analysresultat förekommer vid behandling med Waran, LMWH, Pradaxa, Xarelto och Eliquis.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng