Sök på hela webbplatsen

P- Lupusantikoagulans

Indikation

Utredning av arteriell och venös trombos, oförklarad förlängd APT-tid eller vid upprepade spontanaborter.

Patienter som står på behandling med K-vitaminantagonister (Waran), DOAK preparat (Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis) får falskt positiva resultat med denna metod.  För dessa patienter finns analyserna nedan att beställa:

P-Lupus (Waran patient) är avsedd för patienter som står på behandling med K-vitaminantagonister, så som Waran eller om Waran har blivit utsatt inom 2 veckors tid.

P-Lupus (DOAK patient) är avsedd för patienter som står på behandling med DOAK preparat så som Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis.

Analysmetod

Koagelbildning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid och eventuell behandling.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

2 st. Citratrör, se bild och hantering.


Analys av andra koagulationsanalyser kan ej utföras på samma rör.

 

Västra Götaland: Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras provet omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma pipetteras till nytt plaströr. OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Centrifugera en gång till 15 min vid 2000xg för att erhålla en trombocytfri plasma. Plasman pipetteras till ett nytt avhällningsrör . OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm för att undvika tillblandning av trombocyter. Plasman i avhällningsrör fryses omedelbart vid -20°C och skickas fryst. 

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall

Negativt

Tolkning av svar

Fosfolipidantikroppar kan påvisas hos patienter med tromboembolism, vid autoimmuna sjukdomar (SLE, reumatoid artrit etc) och vid infektioner. En ökad förekomst av fosfolipidantikroppar ses även hos mödrar med spontanaborter och intrauterin fosterdöd.
Positiv lupusantikoagulans måste alltid kontrolleras med ett nytt prov efter 12 veckor.  

Falskt positiva analysresultat förekommer vid behandling med Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis, Waran eller hos patienter där utsättning av Waran har skett inom 2 veckors tid . V.g. se under "Indikation". 

Falskt positiva analysresultat förekommer även vid behandling med LMWH. För att minska risken ska provet tas strax innan nästa injektion.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng