Sök på hela webbplatsen

S- LD-isoenzymer (laktatdehydrogenas)

Indikation

En ökning av S-LD är en ospecifik markör på ett ökat cellsönderfall i kroppen, S-LD-isoenzymer kan ge information om vilket organ/vävnad som är påverkat.

Vid beställning av S-LD-isoenzymer mäts S-LD samt utförs en elektroforetisk separation av isoenzymerna med ett läkarutlåtande som vid avsaknad av frågeställning /kliniska data blir rent deskriptivt.

Analysmetod

Elektroforetisk separation i agarosgel.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1
Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Hemolyskänsligt.

Förvaring/transport

Efter provtagning och centrifugering skall provet förvaras och transporteras i rumstemperatur (eftersom förvaring/transport i kyla kan minska enzymaktiviteten hos vissa LD-isoenzymfraktioner).


Svarsrutiner

Analyseras 1 gång/vecka.

Referensintervall

Se utlåtande.

Tolkning av svar

Förekomst och dominans av de 5 isoenzymerna LD1, LD2, LD3, LD4 och LD5 varierar mellan olika organ/vävnader;

LD1 – hjärtmuskel, erytrocyter och testistumör.

Mellanfraktionerna LD2, LD3, LD4 – lunga, lymfatisk vävnad.

LD5 – lever, skelettmuskel.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-05-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng