Sök på hela webbplatsen

S-Levetiracetam

Indikation

Kontroll av behandlingseffekt vid epilepsi.

Prov bör tas efter uppnådd jämviktskoncentration (ca 2 dygn efter nyinsättning eller dosändring, motsvarande 5–6 halveringstider) och som dalvärde (strax innan nästa dostillfälle). Det mycket breda terapeutiska intervallet motiverar att baselinevärden säkras inför förutsedda farmakokinetiska förändringar, exv. graviditet. 

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 (Annan analys).

Provtagning

Prov tas före morgondos.

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Låt provet stå i 30-60 minuter innan centrifugering. Därefter bör provet snarast centrifugeras och hälls av till ett nytt rör för att undvika hydrolys av levetiracetam.

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Föreslaget terapeutiskt intervall är 60–235 µmol/L.

Tolkning av svar

Så väl litteratur som andra laboratorier anger både lägre och högre (upp till 270 µmol/L) koncentrationer i olika terapeutiska intervall. Medlet används även intravenöst, främst i akuta situationer, och då kan ännu högre värden (icke-dalvärden) vara önskvärda.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng