Sök på hela webbplatsen

P- Magnesium (Mg)

Indikation

Utredning av oklara trötthets- och kramp-tillstånd, vid binjurebarkssjukdomar samt vid långvariga tillstånd med diarré och parenteral nutrition.

Analysmetod

Fotometri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

0,70 - 0,95 mmol/L


Barn:

0 dagar - <6 månader: 0,59 - 1,02

6 månader - 17 år:       0,76 - 1,00

Tolkning av svar

Höga värden (hypermagnesemi) ses vid kronisk njurinsufficiens, terapi med magnesiumhaltiga antacida och myxödem.

Låga nivåer ses vid grav malnutrition, absorptionsrubbning (vid steatorré, och efter tunntarmsresektion), långvarig parenteral nutrition utan adekvat magnesiumsubstitution, långvarig diarré, kronisk alkoholism, diuretikabehandling (tiaziddiuretika), tubulära njurskador, hyperaldosteronism och hypoparatyreoidism.
Vid bedömning av magnesiumnivån i plasma måste hänsyn tas till albuminkoncentrationen och kroppens syra-bas balans.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng