Sök på hela webbplatsen

P/S- Metylmalonat (MMA)

Indikation

Misstanke om Vitamin B12 brist (kobalaminbrist).

Analysmetod

LC-MS

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

eller

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl eller i rumstemperatur upp till 3 dygn (t.ex. fredag-måndag).

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 - 2 ggr/vecka.

Referensintervall

<50 år <0,28 µmol/L

>50 år <0,36 µmol/L

Tolkning av svar

Förhöjda P/S-MMA-värden ses vid kobalaminbrist (vitamin B12-brist). Ett förhöjt MMA orsakat av kobalaminbrist normaliseras vanligen snabbt efter parenteral substitutionsbehandling med B12-preparat, vid samtidig sänkt njurfunktion (sänkt GFR) dock inte alltid en normalisering men väl en klar reduktion av MMA-värdet.

Då MMA elimineras från blodet via njurarna kan nedsatt njurfunktion leda till förhöjt P/S-MMA. Njurfunktionen försämras ju vanligen med åldern vilket förklarar att äldre vuxna vanligen har högre MMA-värden jämfört med yngre vuxna (vilket avspeglas i de åldersuppdelade referensintervallen). Lätt förhöjda MMA-värden skall tolkas med försiktighet.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-12-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-13

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng