Sök på hela webbplatsen

Molekylära allergener, IgE

Indikation

Molekylära allergener kan hjälpa till att förklara patientens allergiska symtom, uppskatta risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner samt identifiera primära allergener inför start av immunterapi.

Om resultat från allergenspecifika IgE tillsammans med anamnesen är tvetydigt kan utredningen kompletteras med molekylära allergener. Genom att använda artspecifika och unika allergena molekyler (komponenter) från själva allergenkällan, minskas risken för att positiviteten är ett utslag av serologisk korsreaktion. Därigenom minskas risken för övertolkning.

Molekylära allergener bör undersökas vid misstanke av ansträngningsutlöst eller idiopatisk anafylaxi även om helextrakt av den misstänkta utlösande allergenet har blivit negativ (< 0,35 kU/L).

Risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex anafylaxi, är större om man reagerar mot molekylära allergener som är specifika, stabila och finns i stor mängd i källan.

Obs! Identifiering av enbart korsreagerade allergener utesluter inte allergiska reaktioner orsakade av "äkta" allergener. Blandformer förekommer ofta.

 

Listan med våra molekylära allergener finns här.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergi remiss

Ange önskat allergen vid beställningen.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-3 ggr/vecka.

Referensintervall

< 0,10 kU/L

Tolkning av svar

Risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex anafylaxi, är större om man reagerar mot molekylära allergener som är specifika, stabila och finns i stor mängd i källan.

 

Obs! Identifiering av enbart korsreagerade allergener utesluter inte allergiska reaktioner orsakade av "äkta" allergener. Blandformer förekommer ofta.


CCD (Cross-reactive Carbohidrate Determinants) finns i födoämnen från växtriket, pollen, latex och insektgifter. Det anses att de inte ger allergiska symtom men kan vara en källa till analytiskt interferens.

Referenser

Molekylär (komponentbaserad) allergidiagnostik med fokus på matallergi Version 3, 2020. Komponenthandboken.

Canonica et al.: A WAO - ARIA - GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. Word Allergy Organization Journal 2013, 6:17. WAO Journal

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng