Sök på hela webbplatsen

S- Molekylära allergener, IgE

Indikation

Molekylära allergener kan hjälpa till att förklara patientens allergiska symtom, uppskatta risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner samt identifiera primära allergener inför start av immunterapi.

Obs! Identifiering av enbart korsreagerade allergener utesluter inte allergiska reaktioner orsakade av "äkta" allergener. Blandformer förekommer ofta.

 

Listan med alla våra molekylära allergener finns här.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, sid 2
Sörmland och Västra Götaland: Allergi remiss

Ange önskat allergen vid beställningen.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-3 ggr/vecka.

Referensintervall

< 0,10 kU/L

Tolkning av svar

Risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex anafylaxi, är större om man reagerar mot molekylära allergener som är specifika, stabila och finns i stor mängd i källan. Däremot risken är mindre om man reagerar mot molekylära allergener som är korsreagerande, labila och finns i liten mängd i källan. Då brukar man få lindriga eller lokala allergiska reaktioner som t.ex oralt allergisyndrom.


CCD (Cross-reactive Carbohidrate Determinants) finns i födoämnen från växtriket, pollen, latex och insektgifter. Det anses att de inte ger allergiska symtom men kan vara en källa till analytiskt interferens.

Referenser

IgE-antikroppar mot allergena komponenter. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Karolinska sjukhuset, Stockholm 2013.  Barnallergisektionen - komponentdiagnostik

Canonica et al.: A WAO - ARIA - GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. Word Allergy Organization Journal 2013, 6:17. WAO Journal

Sastre J: Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy 2010, 40:1442-1460. PMID: 20682003

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-03-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng