Sök på hela webbplatsen

U- Missbruksläkemedel, screening

Indikation

Analys av missbruksubstanser i urin utförs vid olika frågeställ­ningar, t.ex. vid nyanställning, körkortsärenden eller vid misstanke.

 

Följande läkemedel ingår:
Dextrometorfan, dihydrokodein, efedrin, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, ketamin, ketobemidon, metylfenidat (med metaboliten ritalinsyra), meprobamat, petidin, pregabalin, zopiklon samt zolpidem.

 

Information om våra droganalyser, klicka här.

Analysmetod

Vätskekromatografi med spektrometri.

Remiss

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Arbetsplats

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Hälso och sjukvård 

Provtagning

Arbetsplatsprover: använd Provtagningskit droger - urin som innehåller mugg med temperaturremsa, två rör och plastpåse. 

Instruktion för provtagning Arbetsplatsprover


Hälso och sjukvårdsprover: använd ren mugg och ett sterilt plaströr med skruvlock.

Instruktion övervakad provtagning

 

Remiss, provtagningskit och transportkartong beställs från Mediq.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dagar i kyla. 

Transporteras i rumstemperatur (max 48 tim) eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr/vecka.

Referensintervall
Negativt för µg/L
Dextrometorfan < 50
Dihydrokodon < 20
Efedrin < 200
Fentanyl < 1
Gabapentin < 50
Hydrokodon < 20
Hydromorfon < 20
Ketamin < 20
Ketobemidon < 20
Metylfenidat < 200
Meprobamat < 20
N-desmetylzoplikon < 20
Petidin < 20
Pregabalin < 100
Ritalinsyra < 200
Zolpidem fenyl-4-karboxyl < 20

 

Verifiering utförs vid positivt resultat.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng