Sök på hela webbplatsen

S- NSE (Neuronspecifikt enolas), Sörmland

Indikation

Bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp.

Uppföljning av patienter med småcellig lungcancer (SCLC) samt med neuroblastom.

Analysmetod

Immunofluorescens, TRACE-teknik (BRAHMS KRYPTOR)

Remiss

Sörmland: Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Hemolyskänsligt. 

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Ocentrifugerat prov ska anlända till lab inom 30 min. Om inte det är möjligt ska provet centrifugeras inom 1 timme och skickas till lab.

Vid längre förvaring/transport ska provet centrifugeras, hällas av, frysas och förvaras/transporteras vid -20° C.

Svarsrutiner

Analyseras vardagar.

Referensintervall

 ≤12 µg/L

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng