Sök på hela webbplatsen

P- Natrium

Indikation

Misstänkt eller konstaterad vätskebalansrubbning.

Analysmetod

Potentiometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 14 dygn i rumstemperatur eller kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

137 - 145 mmol/L 


Barn:

0 - 30 dagar: 133 - 146 mmol/L

≥ 1 månad:   137 - 145 mmol/L

Tolkning av svar

Förhöjd nivå ses bl a vid minskad utsöndring av natrium (hjärtsvikt, levercirros,njursvikt),ökade vätskeförluster (osmotisk diures, diabetes insipidus), natriumtillförsel (intravenös infusion), primär aldosteronism (Conns syndrom) eller Cushings sjukdom och vid bristande tillförsel av vatten (hos till ex spädbarn, äldre, medvetslösa).

Sänkta värden förekommer bl a vid kräkningar, diarréer, peritonit, ileus, brännskador, behandling med diuretika (tiazider,loopdiuretika),diabetes mellitus, Mb Addison, njursvikt och SIADH (syndrom av översekretion av ADH).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng