Sök på hela webbplatsen

P- NT-pro-BNP

Indikation

Diagnostik av hjärtsvikt, prognosbedömning/riskstratifiering av hjärtskada och/eller hjärtsvikt

samt monitorering av terapieffekt. 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering

 

Laboratoriet vid Kullbergska sjukhuset i Sörmland använder Li-heparin-rör utan gel (grön propp), när akutsvar önskas.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 2 dagar i rumstemperatur och upp till 5 dagar i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Kön Ålder
(år)
Enhet
NT pro-BNP KM <60 <150 ng/L
  KM ≥60 <300  ng/L

K=kvinnligt, M=manligt kön


Referensgränserna kan även gälla som beslutsgränser för att i öppenvård utesluta signifikant hjärtsvikt.

Tolkning av svar

Värden under beslutsgränsen har ett högt negativt prediktivt värde (NPV), d v s utesluter med stor sannolikhet signifikant hjärtsvikt.

Observera att förhöjda värden förutom vid hjärtsvikt kan ses vid en rad andra tillstånd, såväl hjärtsjukdomar (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, klaffel, kardiomyopati) som sjukdomar i andra organ/vävnader (t.ex. lungsjukdomar, hypertyreos, sepsis, njursvikt).

Skribent: Karin Littman, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-06-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng