Sök på hela webbplatsen

S- Östradiol

Indikation

För bedömning av ovarialaktivitet; vid misstänkt östrogendominans eller östrogenbrist; vid fertilitetsutredning och uppföljning.

OBS! Den aktuella metoden är främst avsett för prover med nivå > 100 pmol/L och således inte lämplig för utredning av barn. I detta fall skall analys med känslig metod för östradiol beställas (analyseras på Tillväxtlaboratoriet i Göteborg resp Karolinska Universitetslaboratoriet).

Fulvestrant (Faslodex®) orsakar falskt förhöjda östradiolresultat. För patienter under Fulvestrant behandling kan en alternativ östradiolmetod användas (t ex LC-MS) – kontakta i så fall ansvarig labläkare för vidare diskussion.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat serum är hållbart 3 dygn i kyla.

Transport i rumstemperatur (posttransport); max transporttid 1 dygn för avhällt serumprov.

Vid längre tids förvaring skall serum hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Kvinnor:
Follikelfas:      70 -  530 pmol/L

Midcykelfas:  230 -1300 pmol/L

Lutealfas:      200 -  790 pmol/L

Postmenopaus:   < 120 pmol/L

Under puberteten:

Tanner-Stadium 1: < 230 pmol/L
Tanner-Stadium 2-4: < 800 pmol/L
Tanner-Stadium 5:  80 - 1100 pmol/L


Män: < 150 pmol/L

Under puberteten:

Tanner-Stadium 1-2: < 110 pmol/L
Tanner-Stadium 3-4: < 200 pmol/L
Tanner-Stadium 5: < 250 pmol/L

Tolkning av svar

Hos män bildas små mängder östradiol i testiklarna och i binjure.

Hos fertila (icke gravida) kvinnor är östradiol det dominerande östrogen och bildas framför allt i ovarierna.
Blodnivåerna följer ett karakteristiskt mönster med låga nivåer i början av cykeln, stigande nivåer under follikelfasen med ett maximum preovulatorisk och lägre nivåer postovulatorisk / i lutealfasen.

Låga nivåer återspeglar låg / ingen ovarialaktivitet, bl a prepubertal, postmenopausal, under p-piller samt vid ovariell insufficiens.

Höga nivåer ses preovulatorisk, vid follikelpersistens, under graviditet, hos män vid uttalade leverskador samt vid hormonproducerande tumörer (sällsynt).

I blodet föreligger östradiol till största delen bunden till SHBG och albumin.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-09-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng