Sök på hela webbplatsen

P- Pankreasamylas

Indikation

Misstanke om akut pankreatit, kronisk pankreassvikt och cystisk fibros.

Vid utredning av akuta oklara bukfall.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Plasma är hållbart 7 dagar i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P- Amylas  ≥ 18 år  KM 0,15 1,10 µkat/L
  Barn:        
  1 vecka - 5 mån KM 0,02 0,20  
  6 mån - 1 år KM 0,02 0,39  
  2 - 14 år KM 0,10 0,60  
  15 - 17 år KM 0,16 0,80  

 K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Förhöjd nivå ses vid akut pankreatit, andra akuta pankreasskador, pankreascystor och vid makroamylasemi (komplexbildning mellan pankreasamylas och immunoglobuliner, vanligen IgA).

Ökad nivå kan även ses vid njurinsufficiens och vid andra mag-tarmssjukdomar t.ex. perforerat ulcus eller ileus.

Låga värden förekommer vid exokrin pankreasinsufficiens, cystisk fibros och vid pankreascancer.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng