Sök på hela webbplatsen

P- PK (INR) Protrombinkomplex

Indikation

Blödningsutredning, kontroll av behandling med vitamin K-antagonister eller vid preoperativ bedömning.

Analysmetod

Koagelbildning, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Citratrör, se bild och hantering

Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

För koagulationsanalyser skall provtagning från inneliggande kanyl i största möjliga mån undvikas, men i undantagsfall kan provet tas från inneliggande kanyl och då skall en volym på 6 gånger kateterns volym dras och kastas (mer info finns under fliken "Blodprovtagning" och i Vårdhandboken).

Ange provtagningstid och eventuell behandling.

I undantagsfall kan provet tas kapillärt (kräver specialhantering: provet ska blandas med buffert; blåa kapillärrör kan INTE användas; ta dubbelprov; hållbart i 5 timmar i rumstemperatur).

Förvaring/transport

Venöst tagna prov (helblod eller plasma) kan förvaras och transporteras i rumstemperatur i 24 timmar efter provtagning (36 timmar för Waranbehandlade).

Vid längre tids förvaring fryses plasma i -20° C och skickas fryst. Plasma som ska frysas bör centrifugeras i 20 min vid 2000 g. Plasma överförs till  ett avhällningsrör

Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Kapillärprov är hållbart i 5 timmar i rumstemperatur (frysning ej lämplig).

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

≤ 1,2 INR

(Terapeutiskt intervall: 2,1 - 3,0 INR) 

Tolkning av svar

Förhöjt PK (INR) ses vid brist på någon eller flera av koagulationsfaktorerna FVII, FX, FII som vid leverskada.

Höga PK (INR) förekommer vid K-vitaminbrist t.ex vid antivitamin-K- behandling (Waran®) och vid malabsorption.

Vid kraftigt s.k. lupus antikoagulans kan PK (INR) i enstaka fall påverkas och orsaka förhöjt värde. 

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng