Sök på hela webbplatsen

P- Protein C (enz)

Indikation

Venös trombosutredning.

Analysmetod

Ezymaktivitet, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör. Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

 

Analys av P-Lupusantikoagulans och P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland: Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Vid samtidigt beställning av P-Lupusantikoagulans centrifugera provet en gång till 15 min vid 2000xg för att erhålla en trombocytfri plasma. Plasman pipetteras till ett nytt avhällningsrör. OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm för att undvika tillblandning av trombocyter. Plasman i avhällningsrör fryses omedelbart vid -20°C och skickas fryst. 

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall

0,70 - 1,40 kIE/L


Västra Götaland: Se remissvar.

Tolkning av svar

Ärftlig Protein C brist leder till ökad benägenhet för venös trombos.

Låga nivåer av Protein C ses vid Waran-behandling, K-vitaminbrist, leversjukdom och disseminerad intravaskulär koagulation.

Vid graviditet ökar Protein C i plasma.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng