Sök på hela webbplatsen

P- Protein C (enz)

Indikation

Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk. 

Analysmetod

Ezymaktivitet, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm, Sörmland: Laboratorieremiss 1
Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör. Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

 

Analys av P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland:

Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Stockholm och Sörmland:

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

 

Västra Götaland: 

Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall
Ålder Kön Nedre Övre Enhet
Vuxna KM 0,7  1,40  kIE/L
 Barn:        
15 dgr - 4v. KM 0,27 0,48  
1 - 5 mån. KM 0,23 0,95   
6 - 11 mån. KM  0,47 1,40  
1 - 5 år KM 0,59 1,40  
6 - 10 år KM 0,46 1,40  
11 - 17 år KM 0,72 1,40  

Pediatriska referensintervall är något osäkra


Västra Götaland: Se remissvar.

Tolkning av svar

Ärftlig Protein C brist leder till ökad benägenhet för venös trombos.

Låga nivåer av Protein C ses vid Waran-behandling, K-vitaminbrist, leversjukdom och disseminerad intravaskulär koagulation.

Vid graviditet ökar Protein C i plasma.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng