Sök på hela webbplatsen

P- Protein C (enz)

Indikation

- Venös trombosutredning.

Analysmetod

Ezymaktivitet, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör. Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

 

Analys av P-Lupusantikoagulans och P-Protein S, fritt kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland: Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Vid samtidigt beställning av P-Lupusantikoagulans centrifugera provet en gång till 15 min vid 2000xg för att erhålla trombocytfri plasma. Plasma fryses omedelbart i avhällningsrör vid -20o C och skickas fryst. 

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall

0,70 - 1,40 kIE/L


Västra Götaland: Se remissvar.

Tolkning av svar

Ärftlig Protein C brist leder till ökad benägenhet för venös trombos.

Låga nivåer av Protein C ses vid Waran-behandling, K-vitaminbrist, leversjukdom och disseminerad intravaskulär koagulation.

Vid graviditet ökar Protein C i plasma.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng