Sök på hela webbplatsen

P- Protein S, fritt

Indikation

Venös trombosutredning. Utredning av ärftlig och förvärvad trombosrisk.

Analysmetod

Immunkemi, turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland:
  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör, se bild och hantering

Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

 

Analys av P- Protein C (enz) kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland:

Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

 

Västra Götaland:

Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall
Ålder Kön Nedre Övre Enhet
Vuxna K 0,65 1,39  kIE/L
  M 0,73 1,30  
 Barn:        
15 dgr - 4v. KM 0,61 1,08  
1 - 5 mån. KM 0,48 1,27   
6 - 11 mån. KM  0,63 1,39  
1 - 5 år KM 0,53 1,35  
6 - 10 år KM 0,62 1,42  
11 - 17 år KM 0,61 1,31  

Pediatriska referensintervall är något osäkra.


Västra Götaland: Se remissvar.  

Tolkning av svar

Protein S cirkulerar i plasma, dels proteinbundet och dels fritt. Endast den fria fraktionen av Protein S anses vara biologiskt aktiv.

Ärftlig Protein S brist leder till ökad benägenhet för venös trombos.

Låga nivåer ses vid K-vitaminbrist, Waran-behandling, leversjukdom, nefrotiskt syndrom, disseminerad intravaskulär koagulation, graviditet och östrogenbehandling.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng