Sök på hela webbplatsen

P- Protein S, fritt

Indikation

-  Venös trombosutredning.

Analysmetod

Immunkemi, turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland:
  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Stockholm och Sörmland:

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Citratrör, se bild och hantering

Skall fyllas tills vakuum upphör och vändas omedelbart 10 ggr.

 

Analys av P- Protein C (enz) och P-Lupusantikoagulans fritt kan utföras på samma rör, dock ej andra koagulationsanalyser.

 

Västra Götaland: Prov vidarebefordras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 15 min vid 2000xg. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Vid samtidigt beställning av P-Lupusantikoagulans centrifugera provet en gång till 15 min vid 2000xg för att erhålla trombocytfri plasma. Plasma fryses omedelbart i avhällningsrör vid -20o C och skickas fryst. 

Svarsrutiner

Analys utförs en gång / vecka.

Referensintervall

Kvinnor: 0,60 - 1,50 kIE/L
Män:      0,70 - 1,50 kIE/L


Västra Götaland: Se remissvar.  

Tolkning av svar

Protein S cirkulerar i plasma, dels proteinbundet och dels fritt. Endast den fria fraktionen av Protein S anses vara biologiskt aktiv.

Ärftlig Protein S brist leder till ökad benägenhet för venös trombos.

Låga nivåer ses vid K-vitaminbrist, Waran-behandling, leversjukdom, nefrotiskt syndrom, disseminerad intravaskulär koagulation, graviditet och östrogenbehandling.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng