Sök på hela webbplatsen

P- Protein (Västra Götaland)

Indikation

Analys av totalprotein används för att spåra rubbningar i protein- och/eller vattenomsättningen, men informationsvärdet är lågt och analysen används därför sällan.

Analysmetod

Fotometri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Hållbart 3 dagar i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs varje dag.

Referensintervall

64 - 79 g/L

Tolkning av svar

Totalproteinvärdet kan vara beroende av albumin och immunglobulinomsättningen och balans mellan plasma eller intracellulära rummet. Normalt värde utesluter inte en rubbning av ett enstaka protein. Låga värden kan ses vid större förluster via tarmen och njuren.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng