Sök på hela webbplatsen

P-Prokalcitonin

Indikation

Utredning och behandlingsuppföljning av svåra bakteriella infektioner, sepsis och vid allvarliga nedre luftvägsinfektioner.

Multitrauma.

Postoperativ monitorering efter stor kirurgi.

Analysmetod

Stockholm, Sörmland, Västra Götaland (Skövde): Immunkemi, kemiluminescens.

Västra Götaland (Lidköping): semikvantitativ snabbtest

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss


Stockholm:
Laboratorieremiss 1
Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.  

Förvaring/transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 timmar ska provet centrifugeras före transport.

Avskiljd plasma är hållbar 24 timmar i kyla.

Vid längre tids förvaring skall plasma avhällas, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Stockholm, Sörmland, Västra Götaland (Skövde): Vuxna: < 0,10 μg/L

Västra Götaland (Lidköping): < 0,5 µg/L

Tolkning av svar

Vid svår bakteriell infektion stiger prokalcitonin i blodet inom 2-4 timmar och når en högsta nivå inom 8-24 timmar.

Halveringstiden för prokalcitonin är ca 24 timmar, vilket medför att nivån snabbt sjunker vid effektiv antibiotikabehandling.  

Förutom vid bakteriella infektioner/sepsis kan förhöjda prokalcitonin nivåer ses vid tillstånd utan infektionsursprung: de första dagarna efter större trauma, kirurgiskt ingrepp, stor brännskada, invasiv svampinfektion och vissa cancerformer (medullär tyreoideacancer och småcellig lungcancer).

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng