Sök på hela webbplatsen

S- Progesteron

Indikation

Fertilitetsutredning, amenorré, oligomenorré samt vid misstänkt corpus luteuminsufficiens.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbar 3 dygn i rumstemperatur och 4 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Kvinnor:
Follikelfas: < 4,5 nmol/L
Lutealfas: 11 - 81 nmol/L
Postmenopaus: < 2,3 nmol/L

Under puberteten:

Tanner-Stadium 1:  ej tillämpligt
Tanner-Stadium 2-3: < 34 nmol/L
Tanner-Stadium 4: < 28 nmol/L
Tanner-Stadium 5:  < 50 nmol/L

Män:
0,9 - 3,9 nmol/L

Tolkning av svar

Kvinnor: Progesteron produceras av corpus luteum samt av placentan.

Karakteristiskt sekretionsmönster med låga värden i follikelfasen och höga värden efter ovulation samt i graviditet. Optimal tidpunkt för provtagning är 5-7 dagar efter ovulation.

Kvarstående förhöjda progesteronvärden vid ofullständigt placentaavgång efter förlossning / abort.

Låga nivåer under P-piller.

Analysen ger felaktig höga progesteronvärden vid hög-dos DHEAS-behandling.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng