Sök på hela webbplatsen

S- Prolaktin

Indikation

-  Prolaktinom eller annan hypofystumör

-  Galaktorré

-  Fertilitetsutredning, amenorré, oligomenorré

-  Hypogonadism

-  Impotens

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Patienten bör ha varit uppegående minst 3 timmar, d v s provtagning bör ske efter kl 10.00.

Stress före provtagning skall undvikas.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov hållbart i 5 dygn i rumstemperatur eller i kyltemperatur.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyltemperatur.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Kvinnor: 70 - 350 mIE/L

Män:      60 - 260 mIE/L

Barn:

≤ 30 dagar: < 2000 mIE/L

> 30 - 365 dagar: < 650 mIE/L

1 - 17 år: 70 - 380 mIE/L

Tolkning av svar

Dygnsrytm med höga värden nattetid, som kvarstår några timmer efter uppvaknande.

Förhöjda prolaktinnivåer kan bl a orsakas av:

-  Stress

-  Prolaktininducerande medikation (läkemedel som blockerar dopaminerga receptorer, så som psykofarmaka, H2-receptor-antagonister, Calcium-antagonister mm.)

-  Höga östrogennivåer; P-piller

-  Graviditet och amningsperiod

-  Prolaktinom och andra centrala tumörer

-  Hypotyreos och andra endokrina sjukdomar (t ex Cushing)

-  Efter måltid

 

Makroprolaktin:
Vanligtvis förekommer prolaktin som monomer i serum. Hos en del patienter finns dock en form med högre molekylmassa, så kallad makroprolaktin, som är ett komplex mellan prolaktin och antikroppar. Makroprolaktin bedöms för det mesta inte ha någon biologisk aktivitet, men bestäms med i olika utsträckning vid analys av prolaktin. Nuvarande metod har låg känslighet för makroprolaktin.

För att utesluta makroprolaktin kan laboratoriet utföra analysen S-Prolaktin lågmolekylärt, där en PEG-fällning genomförs. PEG-fällningen ta alltid bort en variende andel monomer prolaktin och ska således tolkas med försiktighet! Referensintervall för S-Prolaktin lågmolekylärt: 
Kvinnor:              66 – 278 mIE/L
Män:                     61 – 196 mIE/L
Resultatet ska bedömas med hänsyn till särskilt referensintervall och kliniska tecken.

 

 


Omräkningsfaktor: 1 µg/L = 21,2 mIE/L.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng