Sök på hela webbplatsen

S- Proteinfraktioner (serumelfores)

Indikation

S-Proteinfraktioner ger främst information om inflammatorisk aktivitet (akutfasreaktion) samt nivå och fördelning av immunglobuliner.

Huvudsakliga indikationer är därför utredning av oklar SR-stegring, utredning av inflammatoriska tillstånd, misstanke om monoklonal gammopati (vid lymfoproliferativa sjukdomar som myelom) och monitorering av känd M-komponent.

S-Proteinfraktioner omfattar kvantitativ bestämning av S-Albumin, S-alfa-1-antitrypsin, S-Orosomukoid, S-Haptoglobin, S-IgG, S-IgA och S-IgM samt visuell besiktning av S-Elektrofores.

Analysmetod

Kapillärelfores (VG och Sörmland)

Agarosgelelektrofores (Stockholm)

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremiss Laboratorieremiss 1.

Viktigt med klinisk information och frågeställning på remissen.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Hållbarhet 7 dygn i kylskåp.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Referensintervall

Se utlåtande.

Tolkning av svar

Laboratoriet tilläggsbeställer och utför immuntypning/immunfixation vid misstanke om nyupptäckt monoklonalitet i serumelforesen.

Patient med M-komponent skall följas på samma laboratorium med samma metod eftersom M-komponentens koncentration kan skilja mellan olika metoder.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng