Sök på hela webbplatsen

S-Paratyrin (PTH, intakt; Paratyreoideahormon)

Indikation

Vidare utredning vid störning i kalcium-, fosfat- eller magnesiumbalansen.

Uppföljning vid njursjukdom.

Analysmetod

Immunkemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Vid utredning bör provet tas på morgonen efter 8 timmar fastande, då intag av kalkrik föda kan leda till sänkta Paratyrin-nivåer under några timmar.

Vid uppföljning (t ex patienter med känd njuråkomma) kan provet tas även senare under dagen, men vid bedömning ska hänsyn tas att patienten ej var fastande samt vilka läkemedel patienten har tagit.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

 

Gäller endast Skaraborgs Sjukhus Skövde, Carlanderska Sjukhuset Göteborg och Sjukhuset i Nyköping:

Vid provtagning under operation (P-PTH intraoperativt; "Turbo-PTH") används analyskod PPTHOP. Laboratoriet behöver informeras minst 1 dygn (Skövde, Göteborg) respektive 1 vecka (Nyköping; anmäls på särskild blankett) i förväg innan Turbo-PTH ska analyseras. Obs! Provet tas i EDTA-rör, se bild och hantering. Märk provet som akut och informera vår personal vid inlämning av provet!

 

Gäller endast Skaraborgs Sjukhus Skövde och Carlanderska Sjukhuset Göteborg

Vid beställning av Parathormon, intakt från punktionsvätska används analyskod PPTHV (Pkt-PTH i vätska) och provet tas i ett plaströr fylld med sterilt vatten.

Ta en remiss/LID-nummer per rör och ange punktionsställe. Markera i remissen att beställningen ska till kemilaboratoriet för analys. 

Förvaring/transport

Centrifugerad prov är hållbart 4 timmar i rumstemperatur och 3 dygn i kyla.

Provet ska alltid transporteras kyld!

Ej posttransport!

Gäller Stockholm: Patienten kan skickas till St. Görans sjukhus för provtagning om provet inte kan skickas kyld.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Dygnsvariation.

Referensintervallet gäller fastande morgonprov.

2,0 - 9,3 pmol/L

 

Omräkningsfaktor 1 ng/L = 0,106 pmol/L.

Tolkning av svar

Paratyrin bör bedömas med hänsyn till calciumnivån samt vitamin D-nivån. Det föreligger stora individuella skillnader i paratyrin-koncentrationen.

Förhöjda värden ses vid primär, sekundär och tertiär hyperparatyreoidism, vid vitamin-D brist och pseudohypoparatyreoidism.

Sänkta värden ses vid hypoparatyreoidism och vid tillstånd med förhöjd calciumnivå.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng