Sök på hela webbplatsen

S(fPt)- Pepsinogen

Indikation

Atrofisk gastrit (med kobalaminbrist); ulcus.

Analysmetod

ELISA

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Fasteprov.


Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Serum avskiljs inom 1 timme efter provtagning. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 timmar skall provet hällas av och fryses vid -20o C samt skickas fryst till laboratoriet.

OBS! Om S(fPt)-Gastrin beställs från samma rör skall serum avskiljas inom 1 timme efter provtagning och fryses inom 4 timmar vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs varannan vecka.

Referensintervall

> 30 µg/L

Tolkning av svar

Vid atrofisk gastrit ses i de flesta fallen låga halter Pepsinogen i kombination med höga halter Gastrin.

Vid gastrinproducerande tumörer ses höga halter Gastrin plus Pepsinogen (mestadels i kombination med duodenalulcera).

Höga halter ses även vid H.Pyloriinfektion och gastrit.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng