Sök på hela webbplatsen

S- SHBG, sexualhormonbindande globulin

Indikation

-  Analys i samband med testosteron för att uppskatta andelen fri och således bioaktivt testosteron

-  Vid misstänkt testosteronbrist hos män

-  Vid misstänkt hyperandrogenemi hos kvinnor

Analysmetod

Immunkemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerad prov kan förvaras 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Kvinnor före menopaus, 21-49 år: > 10 nmol/L
Kvinnor efter menopaus, >= 50 år: 23 - 160 nmol/L

Män, 21-49 år: 15 - 95 nmol/L
Män, >= 50 år: 22 - 113 nmol/L
 
Referensintervall Barn (ska alltid bedömas med hänsyn till pubertetsstadium, inte enbart ålder!)

Män 2-10 år: 53 - 164 nmol/L

Män 11-13 år: 21 - 150 nmol/L

Män 14-15 år: 14 - 100 nmol/L

Män 16-20 år: 14 - 69 nmol/L

Kvinnor 2-10 år: > 38 nmol/L

Kvinnor 11-15 år: 20 - 121 nmol/L

Kvinnor 16-20 år: 20 - 140 nmol/L

Tolkning av svar

Kvinnor brukar ha högre SHBG-värden än män.

Höga värden ses vid hög östrogennivå (bland annat vid graviditet och p-piller), vid levercirrhos och hypertyreos.

Låga värden ses vid höga androgennivåer, hypotyreos, hög insulinnivå (diabetes typ 2) och obesitas (hos kvinnor).

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng