Sök på hela webbplatsen

Erc(B)- Schistocyter (Sörmland)

Indikation

Misstanke på trombotisk mikroangiopatisk anemi, TMA, trombotisk trombocytopen purpura, TTP eller hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS.

Analysmetod

Mikroskopi/manuell räkning

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Venblod: Ett vakuumrör med tillsats EDTA (K2/K3), lila propp.

Provröret vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, då detta annars kan påverka kvalitén på de analyser som utförs.

Kapillärprov: Ett mikrorör med tillsats EDTA (K2/K3), lila propp.

Kapillärblod: En droppe blod utstrykes direkt på objektglaset vid provtagningen. Preparatet bör torka hastigt varför man fläktar med glaset i luften ett slag. Märk preparatet med lidnummer eller patientnamn och födelsedata. Märkningen ska tåla reagensvätskor.

Förvaring/transport

Venöst blod 8 timmar i rumstemperatur och kapillärt prov 6 timmar i rumstemperatur.

Vid längre transporttid skall blodutstryk medskickas då ett utstryk kan ej utföras på äldre prover. Utstryk från EDTA-venblod bör göras snarast, helst inom 4 timmar dock senast inom 12 timmar.

Svarsrutiner

Analysen utförs på laboratoriet i Eskilstuna måndag till fredag kl. 08.00–16.00. Prover efter denna tidpunkt räknas och bedöms nästföljande vardag.

Referensintervall

Schistocyter: < 0,2 %.

Litteraturvärde: Am.J.Clin.Pathol. Leesve 2004.

International Journal of Lab.Hem. Leeve 2006.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng