Sök på hela webbplatsen

Stockholm3®

Indikation

Tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer (definierat som ISUP ≥ 7) hos män 45-74 år som inte tidigare är diagnosticerade med prostatacancer.

Analysmetod

Immunokemi, genetisk analys.


Analys av Stockholm3 genomförs enligt följande: Först utförs analys för totalt PSA. Om totalt PSA ≥ 1,5 ng/ml utförs analys för ytterligare proteiner samt för genetiska förändringar. Baserat på resultat från dessa analyser samt kliniska data beräknas Stockholm3 Risk Score, Stockholm3 Prostate Volume cut-off samt Stockholm3 Recommendation

Remiss

Elektronisk remiss/beställning

Provtagning

Provrör 1: 1 st EDTA, lila propp
Provrör 2: 1 st EDTA, lila propp
Provrör 3: 1 st Avhällningsrör utan tillsatser (används efter centrifugering av provrör 2).

 

För hantering av provrören, vänligen klicka här. 

 

Följande kliniska data är obligatoriska och skall besvaras vid analysbeställning:

  • Vilken är patientens ålder vid provtagningstillfället?
  • Har din far eller någon av dina eventuella bröder/söner fått diagnosen prostatacancer? [Ja/nej/vet ej]
  • Har du nu eller under de senaste 3 månaderna kontinuerligt tagit något av följande läkemedel: dutasterid (tex Avodart) eller finasterid (tex Proscar, Finasterid, med flera)? [Ja/nej/vet ej]
  • Har du tidigare genomgått en prostatabiopsi? [Ja/nej/vet ej]
Förvaring/transport

Prov kan förvaras/transporteras upp till 3 dagar i kyla.
Vid längre tids förvaring/transport skall prover frysas vid -20° och skickas fryst.

Svarsrutiner

Svar ges vanligtvis inom 4 veckor

Referensintervall

Referensintervall Stockholm3 Risk Score:

Förhöjd risk ≥ 11

Låg-normal risk 4-10

Tolkning av svar

Resultatet består av Stockholm3 Risk Score, vilket är en riskbedömning för att patienten vid biopsi har en behandlings¬krävande prostatacancer (ISUP ≥ 2), tillsammans med Stockholm3 Recommendation, vilket är en rekommendation om vidare omhändertagande.


Stockholm3 Recommendation har fem svarskategorier:

  • Låg risk, män med Stockholm3 Risk Score 0-3%.
  • Normal risk, patienter med Stockholm3 Risk Score 4-10%
  • Förhöjd risk med volymscut-off, patienter med Stockholm3 Risk Score 11-29%
  • Förhöjd risk utan volymscut-off, patienter med Stockholm3 Risk Score ≥ 30%
  • Förhöjd risk utan volymscut-off, patienter med Stockholm3 Risk Score 11-29%

 

Vid förhöjd risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score ≥ 11) levereras Stockholm3 Risk Score, totalt PSA samt Stockholm3 Prostate Volume Cut-Off (om tillämpbart). Vid normal risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score 4-10) levereras Stockholm3 Risk Score och totalt PSA. Vid låg risk för prostatacancer (Stockholm3 Risk Score <4) levereras Stockholm3 Risk Score och totalt PSA med svaret ≤1,5 ng/ml.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-02-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng