Sök på hela webbplatsen

Csv-Tau

Indikation

Utredning/differentialdiagnostik av patienter med kognitiva symtom och misstänkt Alzheimers sjukdom.

Se även medicinsk artikel "Laboratoriediagnostik vid Alzheimers sjukdom".

Analysmetod

CLEIA-metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

Stockholm och Västra Götaland : Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

 

Ange provtagningstid på remissen.

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock, minst 2 mL.

OBS! Viktigt att plasten är av polypropylen (PP).

Csv-Beta-Amyloid 42, Csv-Tau, Csv-Fosfo-Tau och Csv-Amyloid b 42/40 kan analyseras på samma prov.

Förvaring/transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 ggr / månad.

Referensintervall

< 18 år         < 300 ng/L

18 - < 50 år   < 360 ng/L

>= 50 år       < 479 ng/L

Tolkning av svar

Kombinationen av förhöjt Csv-Tau och Csv-Fosfo-Tau tillsammans med sänkt Csv-Beta-Amyloid och sänkt kvot 42/40 identifierar med hög säkerhet såväl manifest Alzheimer (AD) som incipient AD hos patienter med mild kognitiv störning (MCI).

Kraftigt förhöjda nivåer av Csv-Tau ses vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, en lätt ökning ses hos en del patienter med frontotemporal demens och Lewy body-demens medan normala nivåer ses vid flera viktiga differentialdiagnoser som normalt åldrande, depression, olika kroniska neurologiska sjukdomar och alkoholdemens.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng