Sök på hela webbplatsen

P- Tyreoglobulin-antikroppar

Indikation

Som kontroll vid tyreoglobulin-bestämning (för att utesluta interferens)

Vid autoimmunt betingade tyreoideasjukdomar.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Undantag (gäller enbart Stockholm): vid samtidigt beställning av kombinationen Tyreoglobulin ochTyreoglobulin-Antikroppar använd serumrör med gel (vidarebefodras till Karolinska Universitetslaboratoriet).

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Optimal Cut Off för att indikera förekomst av autoimmun sköldkörtelsjukdom: ≥ 4,5 kU/L      

Beslutsgränsen är metodberoende.

Ändring av beslutsgräns 2020-12-02 (tidigare ≥ 60 kU/L)

Tolkning av svar

Tyreoglobulin-antikroppar (TG-antikroppar) ses vid autoimmun tyreoideasjukdom, men i lägre frekvens än TPO-antikroppar.

Tyreoglobulin-antikroppar kan ge felaktiga värden vid analys av tyreoglobulin, varför analys av tyreoglobulin alltid ska kompletteras med analys av tyreoglobulin-antikroppar.

Upp till 10% friska uppvisar tyreoglobulin-antikroppar (kvinnor > män, ökar med åldern).

Referensintervallet är metodberoende.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng