Sök på hela webbplatsen

P - Tyrotropin,Tyreoidea­stimulerande­hormon (TSH, Tyreotropin)

Indikation

-  Utredning och uppföljning av tyreoideafunktionsrubbning.

-  Kontroll av hypotyreos-behandling med levaxin/levotyroxin eller behandling vid hypertyreos/tyreotoxikos.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Vid substitutionsbehandling: ange senaste dos och provtagningstid.

Ett TSH-resultat bör inte påverkas nämnvärd om patienten har tagit sitt levaxin strax innan provtagningen.

Obs! Minsta provvolym för analys är 300 µl. Vid exempelvis kapillär provtagning kan två rör krävas.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbar 4 dygn i rumstemperatur och 5 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

0,4 - 4,0 mIE/L

Barn:
< 2 mån: 0,2 - 8,0 mIE/L
> 2 mån - 18 år: 0,4 - 5,0 mIE/L

Tolkning av svar

TSH-nivåerna regleras av TRH (utsöndras från hypotalamus) samt negativ feed-back från tyreoideahormonerna.

Vid hypertyreos / tyreotoxikos ses supprimerade TSH-nivåerna, för det mesta < 0,01 mIE/L.

Vid hypotyreos ses förhöjda värden av TSH. Vid normala tyreoideahormoner och lätt förhöjt TSH kallas tillståndet för subklinisk hypotyreos. Vid sänkta halter av tyreoideahormoner och klart förhöjt TSH kallas det för manifest hypotyreos.

TSH och tyreoideahormonnivåer påverkas av en rad andra tillstånd / sjukdom (Non-thyroidal-illness, NTI). I dessa fall rekommenderas kontroll av tyreoideafunktionen när patienten har tillfrisknad från den icke tyreoideabetingade sjukdomen. Lättare sänkningar ses vid många tillstånd såsom svår allmänsjukdom, stress och behandling med vissa läkemedel såsom glukokortikoider, ß-blockerare och dopamin. Sekundär eller tertiär hypotyreos kan misstänkas vid låga eller normala TSH-nivåer och samtidigt lågt fritt-T3 och fritt-T4 talar för 

TSH-nivåerna svarar långsamt på substitutionsbehandlingen - blodprov bör tas tidigast några veckor efter en dosändring.

Ett TSH-resultat bör inte påverkas nämnvärt om patienten har tagit sitt levaxin/levotyroxin strax innan provtagningen.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng