Sök på hela webbplatsen

S- Testosteron

Indikation

-  Utredning av viriliserande tillstånd hos kvinnor (hirsutism; polycystiskt ovariesyndrom)

-  Misstanke på hormonproducerande tumör

-  Kongenital binjurebarkhyperplasi

-  Misstänkt androgenbrist/hypogonadism/pubertas tarda eller praecox hos män,
   eventuell i kombination med SHBG

-  Fertilitetsutredningar

Läs mer


Produceras hos män till största delen i testiklarna, hos kvinnor i ovarierna och binjurarna samt genom omvandling av androstendion i perifera vävnader. Testosteron transporteras i blod till största delen bunden till SHBG. Bara en liten mängd (ca 1-2%) är fritt och således biologisk aktivt.

Testosteron omvandlas i vävnaderna i olika utsträckning till 5alfa-Dihydrotestosteron, vilket är högt biologisk aktivt. I fettvävnad kan testosteron omvandlas till östrogen. Testosteroneffekten är beroende på blodnivåer samt antal androgenreceptorer och koncentrationen av enzymet 5 alfa-reductas i respektive vävnad.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1

Provtagning

Män: provet bör tas på morgonen (kl 7-10) efter en natt fastande på grund av dygnsvariation samt att lägre nivåer av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag.

Vid uppföljning kan provet tas även senare under dagen, men vid bedömning ska hänsyn tas till provtagningsförhållanden. Ange provtagningstid och om patienten varit fastande.

 

Kvinnor: provet kan tas när som helst på dagen, behöver inte tas fastande.

 

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Gäller vid provtagning på förmiddagen


Ålder Kön Nedre Övre Enhet
före menopaus 21 - 49 år K 0,4  2,1 nmol/L
efter menopaus  ≥ 50 år K   <1,7  
           
  21 - 49 år M 5,7  26  
   ≥ 50 år M 3,0  27  
           
 Barn*   2 - 10 år  K    <3,8  
   11 - 15 år  K    <1,7  
   16 - 20 år  K  0,6   1,8  
    2 - 10 år  M    <0,9  
   11 - 13 år  M    <20  
   14 - 15 år  M  0,8   29  
   16 - 20 år  M  4,1   33  

K= kvinnligt, M= manligt kön

 

*Referensintervall Barn, ska alltid bedömas med hänsyn till pubertetsstadium, inte enbart ålder!

Tolkning av svar

Män: värden > 12 nmol/L tolkas som sannolikt normal, värden < 8 nmol/L som sannolikt brist, 8-12 nmol/L anses som gråzon.

Testosteron utsöndras med kraftig dygnsvariation (upp till 300%) med ett maximum tidigt på morgonen och lägsta värden kring midnatt. Halveringstiden i blod är kort (ca 4 minuter).

En till tre timmar efter måltid på morgonen sjunker testosteron hos män med ca 30%, därför rekommenderas fasteprov.

För kvinnor är cykeldagen avgörande för bedömning av testosteronnivåerna. Provtagningstid och/eller fastande bedöms inte ha klinisk betydelse.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-12-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng