Sök på hela webbplatsen

S-TRAK (TSH-receptor antikroppar)

Indikation

Vid autoimmunt betingade tyreoideasjukdomar.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

OBS! Plasma kan inte användas.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Vid längre tids förvaring skall serum hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs vardagar.

Västra Götaland: Analys utförs 2 ggr/vecka.

Referensintervall

< 1.8 IE/L

Tolkning av svar

TSH-receptor antikroppar förekommer i två typer, stimulerande respektive blockerande antikroppar. Observera att TRAK-metoden inte särskiljer de båda typerna.

Stimulerande TRAK ger upphov till hypertyreos/tyreotoxikos vid Graves sjukdom, medan blockerande TRAK kan ge atrofi av sköldkörteln och hypotyreos.

Majoriteten av patienter med Graves sjukdom har TRAK. P.g.a. betydande heterogenicitet i antikroppspopulationen är korrelationen mellan antikroppskoncentration och sjukdomsaktivitet inte sällan dålig. Dock anses hög TRAK-koncentration vid avslutad behandling innebära en ökad risk för recidiv.

TRAK kan också ses hos en subpopulation av patienter med autoimmun tyreoidit (primär atrofisk hypotyreos).

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-17

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng